Zasláním odpovědního formuláře a vyplněním svých údajů berete na vědomí použití svých osobních údajů v dále sjednaném rozsahu správcem, společností PERFECT CANTEEN s.r.o., IČO 090 50 329, se sídlem Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335233 (dále jen „správce“). Správce zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa (dále jen „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou správcem využity pouze pro získání zpětné vazby na této stránce a případné odpovědi Vaší osobě, pokud takovou odpověď budete ve své zpětné vazbě vyžadovat. Správce nevyžaduje poskytnutí jakýchkoli jiných osobních údajů a tyto údaje ani nesbírá ani s nimi dále nepracuje. Bezodkladně po vyhodnocení zpětné vazby budou osobní údaje správcem vymazány. Správce se zavazuje zabezpečit uložení osobních údajů účastníků v souladu s GDPR a zákonem. Zpracování osobních údajů je manuální a automatické. Ve vztahu k osobním údajům máte právo u správce na emailové adrese marketing@perfectcanteen.cz uplatnit všechna svá práva přiznaná GDPR a zákonem.

Provozovatel webu

Perfect Canteen s. r. o.
Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 09050329